TS21FW Serie (TEFC)
Schleifringläufer

STANDARD SPEZIFIKATION

Leistung : 150kW ~ 1500kW

Pole : 4P und mehr

Baugröße : 315 ~ 560

Spannung : 400V~690V, 2300V ,3000V, 3300V,4160V, 6000V, 6600V

Frequenz : 50Hz, 60Hz

Kühlart : IC411

Bauform : IMB3

Isolation : Klasse F

Erwärmung : Klasse B (80 K)